[reportlab-users] Re: Graphical Editor for reportlab

Bogdan Maryniuk bo at bitute.b4net.lt
Wed Nov 16 07:31:32 EST 2005


On Wed, Nov 16, 2005 at 11:27:52AM -0000, knudriis at indicator.dk wrote:
> Tak for din mail - 
> 
> Jeg er til Zope-konfenecen i Schweiz indtil 18. november, og vender tilage 
> snarest derefter. 
> Knud Riishøjgård

V2hhdD8hIQ==

-- 
暮

Oh, and we just set fire to your desktop.


More information about the reportlab-users mailing list