[reportlab-users] Patches

Aleksander Piotrowski reportlab-users@reportlab.com
Sun, 22 Feb 2004 16:59:17 +0100


Robin Becker <robin@reportlab.com> wrote:

> Post here please.

So here it goes:

Index: graphics/renderPM.py
===================================================================
RCS file: /cvsroot/reportlab/reportlab/graphics/renderPM.py,v
retrieving revision 1.45
diff -u -r1.45 renderPM.py
--- graphics/renderPM.py	28 Jan 2004 13:03:19 -0000	1.45
+++ graphics/renderPM.py	22 Feb 2004 15:46:48 -0000
@@ -26,7 +26,7 @@
 except ImportError, errMsg:
   raise ImportError, "No module named _renderPM\n" + \
     (str(errMsg)!='No module named _renderPM' and "it may be the wrong version or badly installed!" or
-                  "see http://www.reportlab.com/rl_addons.html")
+                  "see http://www.reportlab.org/rl_addons.html")
 
 from types import TupleType, ListType
 _SeqTypes = (TupleType,ListType)


This one is trivial :)

I'm preparing port for OpenBSD and will submit here patches which fix
(or at least I think so) some 64bit issues.

Thanks,

Alek
-- 
Przy dwóch takich okazjach potraktowano Nell zgodnie z jej najczarniejszymi
oczekiwaniam. Podczas tych okropności miała zamknięte oczy, wiedząc, że
cokolwiek zrobią z wehikułem jej duszy, sama dusza pozostanie nietknięta, tak
jak księżyc, który spokojnie patrzy z góry na wściekłe zaklęcia szamanów.
 -- Neal Stephenson, Diamentowy Wiek