[reportlab-users] (no subject)

Aleksander Piotrowski reportlab-users@reportlab.com
Mon, 16 Feb 2004 17:12:06 +0100


Ian Sparks <Ian.Sparks@etrials.com> wrote:

> I'm using Windows so I don't have the amazone font installed. Can you tell
> me where to find it? Perhaps there is an alternative font I could use?

I guess that Amazone is taken from commercial cd with fonts. I cannot
give it to you but I could ask coworker, who is managing fonts in our
company, where is this font from.

For free fonts check this page http://euro.typo.cz/fonts/free.html or/and ask
google.

Alek
-- 
Pogodziła się z realiami męskiej fiziologi przed wielu, bardzo wielu laty.
Byłoby cudownie, gdyby dalej mogli się całować, lecz Ulrich, jeśli nie
wyrasta wysoko ponad przeciętność, to albo zechce teraz zjeść kanapkę, albo
za chwilę zaśnie.
 - Powinienem zorganizować nam jakieś jedzenie - powiedział chłopak z
behawioralną doskonałością maszyny. - Co byś chciała?
 -- Bruce Sterling, Święty Płomień