[SPAM-Header] - Re: [reportlab-users] (no subject) - Email found in subject

Aleksander Piotrowski reportlab-users@reportlab.com
Sun, 15 Feb 2004 21:03:50 +0100


Ian Sparks <Ian.Sparks@etrials.com> wrote:

> Very much. I'm sure the list would be interested too. Thanks.

So here it goes. There are two files attached. One is describing encoding
(iso8895-2). Second one is sample code. It's ripped from our wedding
invitations generator.

Alek
-- 
- Co to są litery?
- Coś takiego jak mediaglify, tylko że czarne i maleńkie. I wcale sie nie
ruszają, są stare, nudne i trudno je czytać. Ale można z nich robić skróty i
długie słowa stają sie krótkie.
 -- Neal Stephenson, Diamentowy Wiek